GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE FIRMA ABEL FALISSE: 

 

1.      Wij garanderen de kosteloze herstelling van ieder defect aan uw Lacanche toestel dat optreedt binnen de 24 maanden na facturatiedatum aan de eindgebruiker. (12 maanden in geval van professioneel of gelijkaardig gebruik zoals gastenkamers, bed & breakfast, verenigingen).

 

2.      De gratis uitvoering is enkel van toepassing op voorwaarde dat de wettelijke aankoopfactuur of de gevalideerde registratie van het recht op garantie via onze website wordt voorgelegd.

 

3.      De tussenkomst onder garantie houdt in dat het toestel zich in dezelfde staat als vóór het defect zal bevinden.  De defecte stukken zullen vervangen of hersteld worden. De defecte stukken die kosteloos vervangen worden, worden eigendom van ABEL FALISSE N.V.  

 

4.      Deze garantievoorwaarden zijn geldig voor de toestellen die via de firma Abel Falisse aangekocht werden en exclusief in België, het Groothertogdom van Luxemburg en Nederland geïnstalleerd zijn. 

 

5.      Wij geven een garantie van 6 maanden op herstellingen voor éénzelfde defect.  

 

6.     De onder punt 5 beschreven garantie verlengt geenszins de oorspronkelijke garantieperiode van het toestel en is enkel geldig op de uitgevoerde herstelling.

 

7.      De technieker mag in geen geval tussenkomen indien er een risico bestaat op beschadiging van de meubelen, het werkblad en indien de omgeving van het toestel het niet toelaat een vrije toegang te hebben tot het toestel.  

 

8.      De garantie is in ieder geval niet van toepassing voor schadevergoeding van het gebruiksverlies van de waren die in het toestel geplaatst werden.  

 

9.      Na afloop van de garantieperiode, blijft de klantendienst steeds tot uw dienst.   

 

Uitsluitingsclausules 

1.     Transportschade.

 

2.     Schade veroorzaakt door een ongeval, onjuiste hantering, verkeerd gebruik, verwaarlozing, niet conforme installatie en alle punten die in tegenstrijd zijn met de informatie vermeld in de meegeleverde installatie- en gebruikshandleiding.

 

3.     Glasbreuk van de vitro-keramische kookplaten of defecte lampen.

 

4.     De garantie is niet meer van toepassing in geval het toestel hersteld werd door een derde die niet erkend of aangewezen werd door de firma ABEL FALISSE.  

 

5.     Indien de ingebouwde of onderbouw toestellen die op zodanige wijze zijn vastgehecht dat de normale demontage en montagetijd van 30 min. overschreden wordt, zal deze extra kost aan de eindgebruiker gefactureerd worden.

 

6.     Indien de garantie niet van toepassing is, zullen de kosten van de interventie aan het gebruikelijke tarief aangerekend worden.