Herroepingsrecht

De consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen de reikwijdte van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit liggen) heeft het recht om aan de verkoper te melden dat hij zijn aankoop annuleert, via het downloadbare modelformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring, zonder boete en zonder opgave van reden op te geven en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen persoon, het goed fysiek in bezit krijgt.

Indien de consument zijn herroepingsrecht binnen de gestelde termijn uitoefent, zijn de kosten voor het terugzenden van de goederen voor zijn rekening.

Als de consument de overeenkomst herroept, zal de firma Abel Falisse hem alle betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de door de firma aangeboden, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat zij op de hoogte gesteld werd van de beslissing om de overeenkomst (gedeeltelijk) te herroepen, De terugbetaling zal uitgevoerd worden op voorwaarde dat de goederen werden teruggezonden.

De firma Abel Falisse betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.


Download het formulier voor herroeping